Een onverwachts overlijden

Wij mensen hebben vaak een sociaal leven met veel dierbare mensen om ons heen. Zo leer je vaak nieuwe mensen kennen en bouw je hier ook een band mee op in je leven. Het zelfde kan gelden voor familie. In het begin hoeft familie niet zo belangrijk voor je te zijn, maar in de loop van je leven kan het wel steeds belangrijker worden. Het kan dan ook een grotere impact hebben als een van deze mensen wegvalt in je leven. Als je namelijk oud genoeg bent om dit goed te begrijpen kun je er veel last van hebben. Het is dan wel belangrijk dat je hulp zoekt om alles te verwerken. 

Het regelen van een uitvaart organisatie? 

Het kan in deze tijden dus erg belangrijk zijn dat je een goede uitvaart organisatie aan je zij hebt staan die je kan helpen met het praten over je gevoelens tijdens het verlies van een dierbare. Het is hierbij ook erg belangrijk dat je een klik hebt met de medewerkers van de uitvaart organisatie. Met deze mensen praat je namelijk erg veel en krijg je dan ook een band mee in deze korte tijd dat je met ze samen werkt. 

Het samen regelen van de uitvaart 

Het is bij de uitvaart ook erg belangrijk dat je samen de uitvaart gaat regelen. Je moet dus overleggen met verschillende nabestaanden en de uitvaart organisatie. Je moet namelijk veel overleggen met de uitvaart organisatie om misverstanden te voorkomen en tot een mooie uitvaart te komen. 

 

Veel verschillende uitvaart organisaties

Doordat er tegenwoordig zoveel verschillende soorten uitvaart organisaties zijn is het erg belangrijk dat je bekijkt welke er zijn en welke organisaties jou aanspreken. Als je een beetje onderzoekt welke er allemaal zijn is het gemakkelijker om een juiste uitvaart organisatie uit te zoeken. Als je een paar favoriete uitvaart organisaties op een rijtje hebt gezet kun je gesprekken aangaan met de verschillende uitvaart organisaties. Er is namelijk altijd wel een uitvaart organisatie waar jij een beter gevoel over hebt dan de andere organisaties. Als dit het geval is kun je met deze uitvaart organisatie de uivaart van de overledene gaan regelen. 

Waar kun je het nou vinden? 

Er zijn verschillende manieren om een goede uitvaart organisatie te vinden. Een van de dingen is om online te bekijken welke uitvaart organisaties bij jou in de buurt zitten. Het is namelijk belangrijk dat een uitvaart organisatie bij jou in de buurt zit voor als je ergens mee zit of er problemen ontstaan bij het regelen van de uitvaart. Het is dan namelijk erg lastig als je dan een heel stuk moet reizen om je problemen met de medewerkers van deze organisatie te bespreken. Zij zijn namelijk een steun voor je in deze moeilijke tijd. 

Kies wat jij wilt

Als jij bij een bepaalde organisatie een erg goed gevoel krijgt is het natuurlijk erg fijn. Je moet namelijk ook een klik krijgen met de medewerkers van het bedrijf waar jij in moeilijke periodes bij terecht kunt. Zij hebben namelijk verstand van de situatie en kunnen jou advies geven over hoe jij er mee om moet gaan. 

 

Het goed regelen van de uitvaart

Als een persoon die dicht bij je staat overlijdt kan dit een erg grote shock voor je zijn. Veel mesnen vallen dan in een keer in een gat omdat ze een persoon moeten missen die ze vaak zagen. Het kan daarom voor sommige mensen ook erg moeilijk zijn om zichzelf op te rapen en goed bezig te gaan met het regelen van de uitvaart van de overledene. Veel mensen willen veel van de uitvaart zelf regelen, maar dit is niet altijd mogelijk. Het is daarom erg belangrijk om op tijd hulp in te schakelen zodat het wel een mooie uitvaart wordt voor de overleden persoon. 

Het inschakelen van hulp 

Het is dus sowieso belangrijk om hulp in te schakelen. Dit kun je doen door andere nabestaanden in te schakelen om te helpen, maar ook is het verstandig om een uitvaartorganisatie in te schakelen. Een uitvaart organisatie heeft over het algemeen een andere kijk op een goed geregelde uitvaart en hebben ook veel verstand hiervan door de ervaring die ze hebben. Het is alleen wel belangrijk dat je dan een organisatie vindt die goed de ideeën van jou en de overledene kan uitvoeren waardoor het een goede en mooie uitvaart wordt. 

Veel praten 

Naast het goed regelen van de uitvaart is het ook erg belangrijk om veel met de medewerkers van de uitvaartorganisatie te praten als je ergens last van hebt. Zij hebben namelijke ervaring hiermee en kunnen jou helpen als je ergens echt mee zit. Het kan namelijk soms enorm opluchten als over je problemen met een ervaren iemand praat. 

Het kiezen van een geschikte uitvaart organisatie

Als een dierbare in je omgeving overlijdt kan dit erg moeilijk zijn en weet je niet altijd wat je moet doen in zo’n situatie. Een van de dingen die je in zo’n situatie kan doen is het inschakelen van de andere nabestaanden en het inschakelen van een uitvaart organisatie kan ook erg veel opluchting geven tijdens deze moeilijke periode. Veel mensen hebben het in deze periode namelijk erg moeilijk en weten niet altijd wat ze met hun gevoel aan moeten en een uitvaart organisatie kan hier verlichting in geven als je bij een juiste uitvaart organisatie zit. 

Hoe vind je nou een goede uitvaart organisatie? 

Er zijn verschillende manieren om een goede uitvaart organisatie te vinden. Een van de dingen is om online te bekijken welke uitvaart organisaties bij jou in de buurt zitten. Het is namelijk belangrijk dat een uitvaart organisatie bij jou in de buurt zit voor als je ergens mee zit of er problemen ontstaan bij het regelen van de uitvaart. Het is dan namelijk erg lastig als je dan een heel stuk moet reizen om je problemen met de medewerkers van deze organisatie te bespreken. Zij zijn namelijk een steun voor je in deze moeilijke tijd. 

Wat als er geen klik is? 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je totaal geen klik hebt met de uitvaart organisatie die je in eerste instantie hebt ingehuurd. Het is dan belangrijk dat je toch op zoek gaat naar een uitvaart organisatie waar jij wel goed mee kunt praten en jij je wel fijn bij voelt. 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek heeft bij de reorganisatie van ons bedrijf een belangrijke rol gespeeld. Als manager van een middelgroot accountantskantoor uit het midden van het land, hebben we een turbulente tijd achter de rug. Als gevolg van met name automatisering hebben we afscheid moeten nemen van een tiental medewerkers binnen het bedrijf. Voor drie andere medewerkers hebben we gelukkig binnen het bedrijf andere posities kunnen vinden. Dit was nooit mogelijk geweest zonder het arbeidsdeskundig onderzoek dat we hebben laten uitvoeren. Allereerst heeft het arbeidsdeskundig onderzoek een uiterst positief effect gehad op de voortzetting van het professionele leven van de 10 medewerkers die het bedrijf moesten verlaten. Het is ontzettend moeilijk om trouwe medewerkers noodgedwongen gedag te moeten zeggen. Het viel dan ook ontzettend zwaar na de bekendmaking. Echter was er ook begrip, en uiteindelijk dankbaarheid voor de mooie jaren en een gepaste oplossing, en dus een goede afloop. Het hebben van een baan is natuurlijk een voorwaarde voor een prettig en menswaardig bestaan. Alle 10 de medewerkers hebben dankzij het arbeidsdeskundig onderzoek gepast werk kunnen vinden buiten de organisatie. Voor de andere 3 medewerkers bleken er binnen de organisatie voldoende mogelijkheden te zijn. Door middel van de nodige trainingen en opleidingen worden zij nu ingezet op andere afdelingen. De intentie was eerst om nieuwe mensen van buitenaf aan te nemen. Dit is niet nodig gebleken, en nu hebben we daar mensen waar we al jaren mee werken.

ADXpert

Het arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd door ADXpert. ADXpert is een arbeidskundig expertisecentrum uit Ridderkerk, dat voor ons echt een verschil heeft kunnen maken. Ik had al de nodige goede verhalen gehoord binnen het wereldje. Nadat ik de website bekeek, die er overigens uitstekend uitziet, besloot ik contact op te nemen. Uiteindelijk hebben we de nodige gesprekken gevoerd, waarna we besloten om te kiezen voor ADXpert. We waren ook met andere partijen in gesprek. Echter hadden wij het idee dat ADXpert op het gebied van expertise en menselijke benadering veel beter scoort dan de andere partijen. Het arbeidsdeskundig onderzoek door ADXpert bleek een schot in de roos. Dankzij het arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert hebben zowel het bedrijf als de medewerkers een nieuwe start kunnen maken.

Meer weten

Wil je weten wat een arbeidsdeskundig onderzoek van ADXpert kan betekenen voor een bedrijf, neem dan contact op. Arbeidsdeskundig onderzoek door ADXpert heeft al voor velen het verschil kunnen maken.

Waar je op moet letten bij een uitvaart organisatie

Doordat er tegenwoordig zoveel verschillende soorten uitvaart organisaties zijn is het erg belangrijk dat je bekijkt welke er zijn en welke organisaties jou aanspreken. Als je een beetje onderzoekt welke er allemaal zijn is het gemakkelijker om een juiste uitvaart organisatie uit te zoeken. Als je een paar favoriete uitvaart organisaties op een rijtje hebt gezet kun je gesprekken aangaan met de verschillende uitvaart organisaties. Er is namelijk altijd wel een uitvaart organisatie waar jij een beter gevoel over hebt dan de andere organisaties. Als dit het geval is kun je met deze uitvaart organisatie de uivaart van de overledene gaan regelen. 

Alle wensen doorspelen 

Het is voor de uitvaart organisatie waarmee jij in zee gaat wel belangrijk om te weten wat de wensen zijn van de overledene en of deze wel doorgevoerd kunnen worden in de uitvaart. Als de overledene nou geen wensen heeft achergelaten is het belangrijk voor de nabestaanden om te bedenken wie de persoon was en wat de persoon graag terug zou willen zien in de uitvaart als deze persoon hier zelf inspraak in zou hebben gehad. Het is daarom belangrijk dat mensen die de overlenden persoon goed kenden de uitvaart zouden regelen. 

Verschillende persoonlijke aspecten terugbrengen 

Veel nabestaanden vinden het belangrijk dat de uitvaart wel gepersonaliseerd wordt. Dit kan gedaan worden door verschillende mensen die erg betrokken waren bij de overleden persoon te laten spreken. Ook kan er gebruik gemaakt worden van verschillende foto’s van de persoon om een beter beeld van de persoon te creeëren voor de mensen die de overledene niet heel vaak spraken. 

Hoe zit het met het auteursrecht foto en schadevergoeding betalen?

Het auteursrecht zorgt ervoor dat wanneer je een eigen werkt hebt gemaakt, dat iemand dit niet zomaar kan overnemen, publiceren of er misbruik van kan maken. Stel je hebt een eigen logo ontworpen waar je ontzettend trots op bent, dan wil je toch niet dat iemand dit zomaar kan overnemen onder zijn of haar eigen naam? Hetzelfde geldt wanneer je een video hebt opgenomen of een foto hebt gemaakt. Dan wil je toch ook niet dat iemand zomaar met de eer kan strijken terwijl jij het werk gemaakt hebt? Om te voorkomen dat dit gebeurt is de auteurswet in het leven geroepen. Deze wet zorgt ervoor dat alleen de maker van het werk de auteursrechten heeft om wat dan ook met het werk te doen.

Misbruik van het auteursrecht op foto’s

Ben jij onlangs aangesproken op inbreuk op auteursrechten vanwege het gebruik van een afbeelding of foto op bijvoorbeeld een website of een folder. Dan ben je zeker niet de eerste bij wie dit gebeurt, en waarschijnlijk ook niet de laatste. Het is en blijft heel makkelijk om foto’s van het internet te gebruiken voor dit soort zaken. Maar aan te raden is het zeker niet. Het levert je vroeg op laat meer nadelen op dan voordelen. Je loopt het risico om een schadevergoeding te moeten betalen vanwege het onrechtmatig gebruik maken van een afbeelding of foto. Auteursrecht foto schadevergoeding betalen komt vaker voor dan je misschien zou verwachten. Alhoewel, je kunt je ook goed voorstellen hoe vaak men wel niet foto’s van het internet gebruikt voor welk doeleind dan ook. Voorkom een sommatiebrief en controleer altijd de oorsprong van de foto en vermeld deze wanneer je de foto ergens anders gaat publiceren. Zo weet je zeker dat het geen probleem oplevert.

 

https://www.lawfox.nl/blog/7-tips-verweer-inbreuk-auteursrecht-foto/

Wat moet er gebeuren met de spullen van de overledene

Het is een erg vervelende periode als een dierbare die dicht bij je stond overlijdt. Dit wordt namelijk een periode waarin er veel geregeld moet worden en er dus allerlei dingen op een rijtje gezet moeten worden. Als eerste is het natuurlijk belangrijk dat de uitvaart van de overledene goed geregeld wordt. Dit kan door de nabestaanden gedaan worden, maar ook kan het gemakkelijker zijn om een uitvaart organisatie in te schakelen die je kan helpen met de dingen die gergeld moeten worden voor de uitvaart. Het is dan alleen wel belangrijk dat je aan de uitvaart organisatie doorspeelt welke dingen er terug moeten komen in de uitvaart. 

Wat gebeurd er met de spullen van de overledene? 

Als een persoon overleden is blijven de spullen natuurlijk niet in het huis van diegene staan. De spullen moeten er weggehaald worden en het huis kan doorverkocht worden en de opbrengst hiervan kan onder de erfgenamen verdeeld worden. Hoe de spullen van deze persoon verdeeld worden hangt ook af van de erfgenamen van de persoon en of de persoon familie of vrienden had die in het testament opgenomen zijn. Als je niet in het testament opgenomen bent is de kans ook klein dat jij iets van deze persoon erft. 

Een persoonlijke uitvaart 

Het is voor veel personen wel belangrijk dat de persoon die overleden is wel een persoonlijke uitvaart krijgt. Bij een persoonlijke uitvaart kun je denken aan verschillende dingen. Zo kunnen er verschillende mensen op de uitvaart komen spreken over de persoon, maar ook kunnen er veel foto’s gebruikt worden om een beeld te geven van hoe de persoon daadwerkelijk leefde en in het dagelijse leven deed. 

Haren implanteren Turkse kliniek

 

Bent u van plan om haren te implanteren in een Turkse kliniek? Dan hebben we goed nieuws voor u. Global Hair biedt FUE en FUT haarbehandelingen in Turkije. Als u een haartransplantatie wilt hebben kunt u bij een haarkliniek in Turkije langs. Daar krijgt u dan een FUE of FUT haarimplantatie. Dat kunt u aanvragen om haarverlies boven op het hoofd tegen te gaan, maar het is evenzo een optie om dat aan te vragen voor baardtransplantatie of bijvoorbeeld een wenkbrauwtransplantatie.

Een consulent van Globalhair.nl kan u informeren over wat er zoal bij komt kijken als u uw haren laat transplanteren in een Turkse haarkliniek. U krijgt na de behandeling een PRP plasmabehandeling die de groei bevorderd van de recent geïmplanteerde haren. Als u met een haarspecialist wilt spreken die een plan kan opstellen dan zit u voor haartransplantatie bij Global Hair aan het juiste adres.

FUE en FUT behandeling

Een belangrijk onderdeel van het laten implanteren van haren in een Turkse kliniek is dat u een FUE of een FUT behandeling krijgt. In het eerste geval heet het Follicle Unit Extraction en in het tweede Follicle Unit Transplant. Bij methode één zullen er follikels, in dit geval grafts, worden verwijderd en getransplanteerd. Dat gebeurt stuk voor stuk en kan oplopen tot wel 4500 duizend grafts per haartransplantatie. Een haarchirurg uit Turkije kan dat voor €1900 tot €4000 doen. Als u dus uw haren wilt laten transplanteren doe dat dan zeer goedkoop bij Globalhair.nl.

Kies voor comfort

Indien u werkelijk voor comfort kiest zult u uw haar laten implanteren door een haarspecialist uit een Turkse haarkliniek. Deze kan u dan een comfortabele haarimplantatie met de FUE methode geven. In een zeer enkel geval kunt u alsnog kiezen voor de FUT methode die vele malen minder comfortabel is. Wenst u dus kwaliteit haarbehandelingen van een haarchirurg in Turkije? Dan kunt u een consultant van Global Hair vragen welke methode van haartransplantatie in Turkije het meeste comfort biedt.

Feestje geven? 8 tips voor feesten en partijen

U hebt iets leuks te vieren. Misschien een jubileum. Of een verjaardag? Maakt niet uit. Een feestje geven in regio Arnhem doe je bij de Kommensaal.

 

Hier zijn tien tips voor het geven van een feest. Zo ga je je feest onvergetelijk  maken:

  1. Wat valt er te vieren? Is het een bedrijfsfeest voor een bepaald jubileum? Of is het een verjaardagsfeest?
  2. Kies een datum uit. Dit kun je doen door middel van overleg of een datumprikker. Komt er drank bij kijken? Organiseer het feest dan in het weekend.
  3. Bedenk goed wie je wel en niet uitnodigt voor een zo goed mogelijke sfeer. Maak van tevoren een lijstje. Denk er ook aan dat sommige een +1 zullen vragen. Eventueel vragen je gasten hun vrouw en kinderen mee.
  4. Huur een goede feestlocatie in. Iets met veel sfeer en gezelligheid is onmisbaar!
  5. Moeten mensen wat meenemen? Is het een themafeest? Zorg dat je je gasten goed informeert wanneer je ze uitnodigt.
  6. Denk aan de allergieën en wensen van je gasten! Zijn er ook non-alcoholische opties? Misschien is het gezellig als iedereen drinkt, maar als ze nog moeten rijden, is het natuurlijk not-doen. Ook wanneer iemand zwanger is op de feestlocatie.
  7. Borrels, hapjes en snacks! Je laat je gasten toch niet uithongeren?
  8. Wat zijn jou eisen voor de feestlocatie? Is het een formeel of informeel feest? Moet het goed bereikbaar zijn? Wat is de capaciteit van de feestzaal? Komt iedereen met de auto of moet het ook bereikbaar zijn met het OV? Kortom: een goede locatie is belangrijk.

 

Laat de Kommensaal je nou willen helpen met een goede feestlocatie. Zo kunt u onbezorgd een leuke tijd hebben. Ga snel naar de feesten en partijen pagina!

 

https://www.de-kommensaal.nl/feesten/feesten-partijen/